1   Heiland hoe lang bent…   W. Hardenbol         
1   Het nieuwe begint   W. Hardenbol  
2   Zendingslied, Hoort gij die stemme.   F.F. Fleming  
3   Psalm 100.   (met baritonsolo)   G. v/d Hek  
4   Heilig is de Heer Zebaoth   Bortnianski.     
5   Mijn Jezus ik hou van U   J. Zwanepol.  
6   Spreek tot mijn hart.   J. Zwanepol  
7   Groot is Uw trouw o Heer.   J.H. de Haan  
8   Vaste rots van mijn behoud.   bew. J. v/d Waart  
9   Waarom o God waarom   P. Boorsma  
10   Heer, ik geef m'aan U volkomen.   Bew. J. Zwanepol  
11   Want ik zal Zijn naam nog loven.    E. Wein, bew. G. Kaspersma  
12   Hij zal komen   M. de Jong  
13   Gebed; Ik bid U aan.   Bortnianski  
14   Zachtkens en teder.   J. Nauta        
15   Van U wil ik zingen   J. Nauta  
16   Gebed van de stormvogel        
17   Kroont Hem met gouden kroon.   G. Kaspersma  
18   De Storm   J.G. Wubbema  
19   Jezus is wachtend o zondaar op u.   G. Kaspersma   
19   Jezus is wachtend o zondaar op u.   G. Kaspersma   
20   Heer wees mijn gids op heel mijn levens pad.   F. Pijlman  
21   Als “t bazuingeschal des Heeren klinkt   J. Zwanepol  
22   Gij dienaars van Hem die alles regeert.   G. Pijlman     
23   Aan Hem gewijd           Gez.470         J.M. Haydn    Jaap Zijlstra  
24   Ere zij aan God de Vader        Henry Smart   K.J. Mulder  
25   U zij de Glorie   Handl arr. J.W. Potze  
26   Ik heb een Heiland   K.J. Mulder.  
27   God onzer vaadren.   G.W. Warren/J. Kolvers  
27   Schepper en Koning     G.W. Warren/J. Kolvers .      
28   Geloof, Hoop en Liefde   G.W. Warren/J. Kolvers  
28   Neem mij gevangen Heer   G.W. Warren/J. Kolvers.  
30   Zouden wij ook eenmaal komen   J. Nauta  
32   Ik droomde eens   F. Kocx  
33   Bede   B. Koelewijn  
34   Mijn Herder is de Here God.   J.S. Irvins/J. Kolvers   
34   Wees mijn leidsman.   J.S. Irvins/J. Kolvers  
35   Het hemelse Vaderland   M.W. Kramer  
36   Van U zijn alle dingen   J. Zwanepol  
37   Zie ons wachten aan de stromen   K.J. Mulder  
38   Zoekt eerst het Koninkrijk van God.   K.J. Mulder  
39   Jezus leeft in eeuwigheid   C.A.E. de Groot  
42   Gelukkig is het land   J. Zwaan.               
43   Bede voor “t Vaderland,   P.M. Zijderlaan  
43   Wilt heden nu treden   P.M. Zijderlaan  
44   Danklied   P. Rippen  
45   Dit is de wereld waar ik in woon.   W. Hardebol  
46   Prijst de Heer uw God   Walstra/de Kroon  
47   Stilte voor alle landen   K.J. Mulder  
48   Weet U wel hoe lang ik hier al ben.   W. Hardenbol  
48   Zing van de gave die God ons schenkt.   W. Hardenbol  
49   Er is een weg bereid   de Bruin/Breas  
50   Wij blijven geloven, dat onder miljoenen.   W. Hardenbol  
51   Denk dan aan ons Heer.   W. Hardenbol  
52   Nader mijn God tot U.   W.A. Mozart/ bew. C. Verwey  
53   Gedenk aan mij o machtig God.    
55   Dank zij U Heer.   J. de Haan  
56   Abba Vader   bew. K. Withaar  
57   Ere Koning   K.J. Mulder  
58   Verlosser Vriend, Gij hoop en lust   K.J. Mulder                  
59   Jezus mijn Heiland, groot is Uwe liefde.   W. v/d Panne  
61   Loflied   W.A. Mozart/bew. W. van Galen  
62   De Hemel   C.C.A. de Vlieger  
63   Staat op en strijd voor Jezus.   J. v.d. Baaren  
64   Keerpunt   W.Hardenbol  
65   Loflied   W.A. Mozart/bew.C Verwey  
66   Belijdenislied   J. Zijlstra(tekst)  
67   Vesperhymne   bew. G. Koster  
68   Laat ons de Heer lofzingen   Y. Visser  
69   Kom Heer Jezus, kom tot ons   bew. W. van Galen  
70   Kom Heil”ge Geest   W. de Boer        
71   Elk uur, elk ogenblik.   K.J. Mulder  
72   Een mens te zijn op aarde   bew. A. v.d. Hoeven  
74   Land van eeuwig Licht   J. Eykman  
75   Het hoogste goed   J. Eykman  
76   Gouden harpen ruisen bij de englenzang.   K.J. Mulder  
77   Ziende op Hem   J. v.d. Baaren  
78   Lof zij de Heer   arr. J. de Haan  
79   Lied van de Schepping (vert. Stay with me)   Mozart/Parker  
80   De hele wereld Here, zingt van Uw genade   G. Kaspersma  
81   God en Vader, hoog verheven   Mendelsohn Barholdy  
82   Daar zijn geen grenzen   G. Kaspersma  
83   Elke dag een open venster Zegen ons   W. Hardenbol  
83   Heer, die onze Vader in de heemlen zijt   W. Hardenbol  
84   God roept ons broeders   J. v.d. Waart  
85   Het komt op aarde   J. v.d. Waart  
86   In velde en wegen   J. Eyckman  
87   Het Gebed. Hier Uw gemeente Heer.   G. den Braber  
89   Een weet alles.    
90   Ziet in blinde razernij.    
91   't Zij vreugde mijn deel is.   G. Kaspersma      
92   Een zanger aan de glazen zee.   W. Hardenbol  
93   Maranatha (Als  Jezus morgen zou)   G. Kaspersma  
94   Over heel de wereld   J. v.d. Waart  
95   Jeruzalem, o stad zo hoog gebouwd.   G. Kaspersma  
96   Een lied voor mijn Koning   J. v.d. Waart  
97   Wij danken U,o Here God.   J. de Haan  
98   Stad van goud   A. Roodbergen  
99   Groot is Uw Naam   G. van Galen  
100   De Heer kent al de zijnen   J. v.d. Baaren  
101   Wanneer de schemer valt over de landen.   K.J. Mulder  
102   Klem vast aan de rots u.   J. v.d. Baaren               
103   Hoor langs de hemel Gods adem jaagt.   K.J. Mulder  
104   Looft, o looft Jehova   L. Spoor  
105   Roept uit aan alle stranden   J. v.d. Baaren     
106   Leven tot Uw eer.   W. Hardenbol  
107   Heer ik kom tot U   K.J. Mulder  
108   De Spijskaart.   C. Zollner                   
109   Een nachtegaal in Echternach.   J. Reuland  
110   O, Pepita.   C. Zollner             
111   Als hier een pot met bonen staat.   R. Karsemeyer  
112   De Postkoets. Heel veel jaren geleden.   P. Biersma  
113   Twee voerlui.   J. v.d.Waart                  
114   Mijn boerenland   E. Flipse                
115   Mamma, 'k wil 'n man he.   L. Karsemeyer       
116   Gott is mein Hirt, Mir wird nichts mangeln.   Fr. Schubert  
117   Du Hirte Israels.                          Bortnianski  
118   Die Ehre Gottes.                            Beethoven  
119   Herr deine Güte reicht so weit. naar Ps.36 & 57    
120   Ode an Gott   J.H. Tabler  
121   Schäfers Sonntagslied.                     K. Kreutzer  
122   Wanders Nachtgebet.    
123   Schweizerpsalm.                            P.A. Zwyssig  
124   Bleibe bei uns.                            J. v/d Baaren  
125   Lobt den Herrn, ihr wesen alle.            Paul Zoll  
126   Ambrosianischer Lobgesang.                 Gebhard  
127   Die Himmel rühmen.                         Beethoven  
128   Herr Gott, Du bist unsre Zuflucht   F. Mendelsohn-Bartholdy  
129   Die Seele des Weltalls   W.A. Mozart  
130   Deutsche Messe.                            F. Schubert  
131   Jesus bleibet meine Freude.   Bach  
132   Die Nacht.   Schubert  
133   Heilig ist der Herr.                       M. Preatorius (bew..J.H. de Haan)  
134   Gross ist Deine Name   G. Fischer.                            
135   Jauchzet dem Herrn...   G. Hecht  
136   Nun danket alle Gott.                      J. Krüger  
137   Herr der Herrlichkeit .   O. Groll  
138   Der Vater im Himmel    
139   Lobt den Herrn der Welt.   W. Trapp  
140   Danket dem Herrn   bew. K. Withaar  
141   Halleluja koor; uit  Der Messias   Händel,bew. Zwanepol  
142   Kaljinka.    
143   Russisch Avondgebed.                    Bortnianski  
144   Hymn do Baltyko.    
145   Mnogaja Ljèta.                          bew. G. Koster  
146   Sobotenkaide    
147   Platofflied + Wolga.   bew:Sj. Djesachar  
148   Otche Nasch, (Onze Vader).              Jos Franken  
149   Tebe pojem   Joh. Chrysostomos  
150   Twajoe miclost.   bew: K. Withaar  
151   Plovi, plovi   R. Simoniti  
152   Kodosh   G.M. Veldman  
152   Vaânachnu   G.M. Veldman  
152   Yimloch   G.M. Veldman  
153   Mädle ruck ruck ruck   M. Koekelkoren  
154   Muss i denn   L.  Karsemeyer  
155   Haidenröslein   H. Werner  
156   Funiculi, funicula    
157   Ritters Abschied    
158   Die Loreley   F. Silcher  
159   Der Jäger aus Kurpfals   A.V. Othegraven  
160   Still wie die Nacht   C. Bohm  
161   Nachtgesang im Walde   F. Schubert  
162   Der Gondelfahrer.   F. Schubert  
163   Schenkt man sich Rosen in Tirol   C. Zeller  
164   Der Waffenschmidt   F. Spies  
165   Das Lied der Berge   E. Rabe  
166   Jägerchor   C.M. von Weber  
167   Trösterin Musik   A. Bruckner  
168   Priesterchor.(O Isis und Osiris).   W.A. Mozart  
169   Kuss Walzer   W. Klefisch  
170   Jung san ma! Fesch san ma!   R. Stolz  
171   Geschichten aus dem Wienerwald   J.. Strauss  
172   Quirin Riche. (Schöne Nacht)   C. Busse  
173   Ännchen von Tharau   F. Silcher  
174   Wolgalied   F. Lehar  
175   Musikant, wo ist deine Heimat   R. Stolz  
176   So ein Tag   H. Paulsen  
177   Schön ist die Jugendzeit    
178   Schenkt man sich Rosen in Tirol   M. Koekelkoren  
179   Mädel klein, Mädel fein   M. Koekelkoren  
180   Es lebe die Liebe   R. Stolz  
181   Im Weissen Rössl   W. Parten  
182   Die Zauberflöte   W. A. Mozart  
183   Matrosenchor (Die fliegende Hollander)   R. Wagner  
184   Landerkennung   E. Grieg  
185   Das gibt nur einmal   R. Hess  
186   Das klinget so herrlich.   bew. J. Zuidema  
187   Ich bin nur ein armer Wandergesel   M. Koekelkoren  
188   In Salskammergut.   M. Koekelkoren  
189   Vilja Lied (Die lustige Witwe)   M. Koekelkoren  
190   Einzugsmars (Der Zigeunerbaron)   M. Koekelkoren  
191   Komm Zigany (Grafin Mariza)   M. Koekelkoren  
192   Du Sollst der Kaiser meine Sele sein.   M. Koekelkoren  
193   Moskauer Abende   M. Koekelkoren  
194   Im Prater blühn wieder die Bäume   R. Stolz  
195   Rosen aus dem Süden   J. Strauss  
196   Reich mir zum abschied noch einmal die Hände   P. Abraham.  
197   Bundeslied   W. A. Mozart  
198   Dunkelrote Rosen   Millöcher/Steffan  
199   Wiegenlied (Guten Abend)   J. Brahms  
200   Untreue   F. Silcher  
201   Die Zwölf Räuber; Twaalf rovers.   S. Chigaroff  
202   Wochenend und Sonnenschein (Happy days)   D. Schuz  
203   Nehmt abschied Brüder   G. Kaspersma  
204   Zigeunerkoor   G. Verdi  
205   Abendfrieden   F. Shubert  
206   Belsazar   Ad Uthmann  
207   Chor der Gefangenen (Slavenkoor)   G. Verdi  
208   Lob des Rheins   E. Fischer  
209   Abend wird es wieder.   J. Zwanepol  
210   Vineta   J. Heim  
211   Abendständchen.   Mendelsohn  
212   Sei still zu Gott   E. Lier  
213   Mala moja   tekst: Arnol  
214   Ja, das ist unser Leben   J  Zarnbegger  
215   Freude, schöner Götterfunken   J. de Haan  
216   Radetzky – marsch   J. Strauss (Vater)  
217   Die Birke   K. Lissemann  
218   Das Lieben bringt groß Freud   Silcher.  
219   Standing by   T. Parker bew. W. de Boer  
220   Micheal, row the boat ashore    H.P. Keuning  
221   Old black Joe   S.G. Foster  
222   God be with you    W.G. Tomer/ Chris Verhoog  
223   Jacobs Ladder   Marion  
224   We shall overcome   J. Nauta  
224   Were you there   H. Held  
225   Swing low, sweet Chariot   M. Koekelkoren  
226   O Mary, couldn't you weep   R. Rhea  
227   Glory Halleluja   J. Nauta  
228   Into my heart   Fr. Muller  
229   Down by the riverside   H.P. Keuning  
230   King all glorious   G.M. Vail  
231   Joshua fit the battle of Jericho   H.P. Keuning  
232   My Lord what a morning   K.J. Mulder  
233   Wait for the light to shine   G.M. Veldman  
234   Ride the Chariot   G.M. Veldman  
235   He's the lilly of the valley   K.J. Mulder  
236   Peter on the sea    
237   Lead me Lord   S.E. Wesley  
238   Steal away   E. Williams  
239   Go tell it on the mountain   R. Karsemeyer  
240   Mary had a baby, yes Lord   J. Kolvers  
241   Trumpet voluntery   G. Kaspersma  
242   Nobody knows   R. Benden  
243   Lead me Lord (met bassolo)   J. v.d. Baaren  
244   Praise the Lord, o my soul   G. Kaspersma  
245   Hark ten thousend   L. Mason/bew.J.v.Beeken  
246   Yesterday   Lennon/Mac Cartney  
247   Morning has broken   G. Kaspersma  
248   Wels hymn tune                                                     R. Williams/bew.A.v.d.Hoeven  
249   Light of the world   M. de Jong  
250   I'll wish I had given Him more   arr. R. Clark  
251   Stay with me till the morning.   Mozart/Parker  
252   Plaisir d'amour    
253   Go in' home   Vickeys repertoire  
254   Amen hallelujah   Dunlop  
255   Jerusalem   G. Kaspersma  
256   Do Lord.    
257   Thank you Lord                                         bew. A. Roodbergen  
258   Roll, Jordan roll   K.J. Mulder  
259   Zekiel saw the wheel   negro spiritual  
260   More love to Thee, o Christ                       bew. K. Withaar  
261   He's got the whole world in His hands.   bew. R. Karsemeyer  
262   It “s me, oh Lord   arr. J. Mulder  
263   Faust (soldatenkoor)   C.H. Goudnod  
264   Tiritomba   M. Koekelkoren  
265   Le Rossignol    
266   Quattro cavai che trottano   Uhlmann  
267   Slavenkoor   G. Verdi  
268   Matona mia cara   O di Lasso  
269   Te Deum Laudamus   J. Nieland  
270   Cantate Domino   J.L. Hasler  
271   Jubilate Deo   J. Algra  
272   Panis Angelicus (mannenk + solist)   Cesar Frank  
273   Domine, Salvan fax Reginam   A. Giesen  
274   Ecce, quomodo moritur   Jacob Händel  
275   Gloria   J. v.d. Waart  
276   Locus iste   J. Haydn  
277   O Bone Jesu   C.P. Palestrina  
278   La Pastorella   Fr. Schubert  
279   Requiem aeternam   P. Cornelius  
280   Heac Dies (8-stemmig)   J. Händl  
281   Omnes gentes   P. Smeets  
282   Popule meus   C.P. Palestrina  
283   Tollite Hostias   G. Kaspersma  
284   Benedictus en Hosanna   A. Benedictus  
285   Heac Dies (4-stemmig)   J. Verhulst  
286   Tibi Soli Peccavi   O.di Lasso  
287   O Domine Jesu Christe   A. Brummel  
288   Pie Jesu   Feurè  
289   Ave Verum Corpus   Mozart  
290   Largo   Händel/H Ophoven  
291   Tenebrea factum sunt   Haydn  
292   O Jesu amor mi   A. Giessen  
293   Jubilate Deo, Psalm 100   G. Kaspersma  
294   Jesu dulcis memoria   Jan Nieland  
295   O quam suavis est   A. Meulemans  
296   Die Auferstehung   K.H. Graun  
296   Pax Vobiscum   F. Schubert  
297   Veni Creator Spiritus   A. Diepenbroek  
298   The angel rolled the stone away   H. Held  
299   Zondeval en zaligheid.   K.J. Mulder  
300   Zo lief had God de wereld.   W. Hardenbol  
301   't Is middernacht.   bew. C. het Jonk  
302   Weihnachtsglocken    
303   Cantique de Noël   M. Koekelkoren  
304   Narodil se Christus pan   B. Diekershof  
305   Gloria in Excelsis Deo   Hk. T. Gzn.  
306   Hoe zal ik U ontvangen   bew.K. Withaar  
307   Stille Nacht   Fr. Gruber/F. Spies  
308   God zij met u   F. Pijlman  
308   Hoe zal ik u ontvangen   F. Pijlman  
309   Nu zijt wellekome   v.d. Baaren  
310   See amid the winter's snow   G. v.d. Horst  
311   Ere zij God   J.A.H. Schultz  
312   Vol van pracht   J. Pots  
313   Naar Bethlehem   W. v.d. Panne  
314   O Du fröhliche   Gerrit Zoon  
315   Nu syt wellecome    
316   Op U mijn Heiland blijf ik hopen; Gez.7   J.W. Franck  
317   In Bethlehems dreven   J.C. de Vries  
318   Kerstlied   A. Kousemaker  
319   Nimmer klonk een schoner licht   J. Zwanepol  
320   't Is geboren het Goddelijk Kind   C. v/d Peet  
321   Over heel de wereld   bew.W. de Boer  
322   Vrede op aarde   V.d. Baaren  
323   Mariä wiegenlied   J. Vermulst  
324   Freu dich, Erd und Sternenzelt   J. v. Beekum  
325   Volk'ren hoort de blijde mare   A. Kousemaker  
326   Kerstzang (In stille nacht)   J. v.d. Waart  
327   In de stille Nacht   H. de Wolf  
328   Echo Caroll   J. van Beeken  
329   Nu daagt het in het Oosten   V.d. Baaren  
330   Midden in de winternacht   V.d. Baaren  
331   O kleine stad, o Bethlehem   bew.W.de Boer  
332   Hoor't lied der englenkoren   V.d. Baaren  
333   Klokkenklank in Kerstmistijd   Bortnianski  
334   Hoort gij de englen zingen   bew. K. Withaar  
335   Ere zij God in de hoge   Bortnianski  
336   Komt nu gij Herders gij allen tesaam   K.J. Mulder  
337   Heft op uw hoofden poorten wijd   H. Pijlman  
338   Sterre van 't Oosten   W. v.d. Panne  
339   Es ist ein Ros entsprungen   M. Koekelkoren  
339   Il est né le divin enfant   M. Koekelkoren  
340   Vredevorst   V.d. Baaren  
341   Gloria   J. Zwanepol  
342   Once in Royal Davids City   Gordlett/Houtvast  
343   Hoor mijn ziel   K.J. Mulder  
344   Geen wiegje als rustplaats   B. Verkaaik  
345   Singt, ihr Heil'gen Himmels chöre   W. Steinheuser  
346   Hoor de klokken   V.d. Waart  
347   De sterre gaat stralen   G. Kaspersma  
348   Bethlehem   J. v.d. Waart  
349   O heil'ge nacht wij luist'ren naar    
350   Band of angels   B. Joosen  
350   Christ was born   B. Joosen  
351   O zalig, heilig Bethlehem   J. Vermulst  
352   O Kerstnacht schoner dan de dagen   H. Valk  
353   Come, o Jesus come to me (Veni Jesu)   L. Cherubini  
354   Hoog aan de hemel   J. Eykman  
355   Jezus is geboren   W. de Boer  
356   Een nieuwe morgen   W. de Boer  
357   Joy to the world   bew. K. Withaar  
358   Nog is de staldeur open   G. Kaspersma  
359   Jezus is geboren (met baritonsolo)   W. de Boer  
360   In 't nacht'lijk duister Pools kerstl   bew. W. de Boer  
361   In Bethlehem geboren   bew. B. Verboom  
362   Komt allen tesamen   J. Scmitz  
363   Ons is een Kind geboren   W. van Galen  
364   Wat vlied' of bezwijk, getrouw is mijn God   arr. J. de Haan  
365   t Was nacht in Beth'lems dreven   Jaap J. Hunze  
366   Frieden   G. Fischer  
367   Mary's Boy Child.   J. Hairston  
368   Wiegenlied der Hirten.   W. de Boer  
369   Come, Thou long expected Jesus.   G. Kaspersma  
370   Adoramus   Th. Dubois  
371   Geboren een Kindje   Gordon/Zonnenberg  
372   Transeamus usque Bethlehem   J. Schnabel  
373   Jesus Christ is born.   H. Trelvar  
374   Glory to the King of Kings.   Van Denman/Thomson  
375   Komt verwondert U hier mensen  + solo   K.J. Mulder  
376   Herders, Hij is geboren.   P. Halsema  
376   Pools herdersliedje   P. Halsema  
377   Pools Kerstlied.   A. v.d. Hoeven  
378   Daar is uit “s werelds duistre wolken   M. de Jong  
379   Gij, die alle sterren houdt 483 J. v.d. Baaren  
379   Vernieuw Gij mij o eeuwig licht 437 J..v.d. Baaren  
380   Eens als de bazuinen klinken 300 J. v.d. Baaren  
381   De gouden zonne 377 J. v.d. Baaren  
382   Laat ons nu vrolijk zingen 20 J. v.d. Baaren  
383   Voor alle heil'gen in de heerlijkheid 299 J. v.d. Baaren  
384   Hoor een heilig koor van stemmen 109 J. v.d. Baaren  
385   Zingt een nieuw lied voor God 320 J. v.d. Baaren  
386   O Jezus Christus licht ze bij   S. v.d. Hoeven  
387   De maan is opgekomen 391 J. v.d. Baaren  
387   Er is een land van louter licht 290 J. v.d. Baaren  
388   O, Heer die onze Vader zijt 463 J. v.d. Baaren  
389   Looft God gij Christenen 147 J. v.d. Baaren  
390   Aan U behoort, o Heer der Heren 479 J. v.d. Baaren  
391   Blijf bij mij Heer 282 J.C. de Vries  
392   Loof de Koning heel mijn wezen 400 H. de Wolf  
393   O, Heer die daar des Hemels Tente spreid 412 Jac. Bonset  
394   In Christus is geen oost en west 308 A.R. Reinagle  
394   O Vader, die door Uwe Macht   J.B. Dijkers  
395   De dag door uwe gunst ontvangen 393 J. Haan  
396   Jezus zal heersen waar de zon 281 J. v.d. Baaren  
396   Zolang er mensen zijn op aarde 488 J. v.d. Baaren  
397   O, God die droeg ons voorgeslacht 397 K.J. Mulder  
398   Ach blijf met Uw genade 423 K.J. Mulder  
399   O Hoogt' en diepte looft nu God 461 J. v.d. Baaren  
400   Alles wat adem heeft 21 J. Hernschmidt  
401   Zegen ons Algoede 456 J. v.d. Baaren  
402   Here Jezus om Uw woord 328    
403   Looft de Koning 460 J. v.d. Baaren  
404   Een vaste burcht is onze God 401 K.J. Mulder  
405   De Heer is mijn leven 196 Walstra/Eykman  
406   Ik heb de vaste grond gevonden 440 W. de Boer  
407   Psalm 150   J. de Haan  
408   Psalm  98   W. Hardenbol  
409   Psalm  43   K.J. Mulder  
410   Psalm  42   J.C. de Vries  
411   Psalm  46   J. v.d. Baaren  
412   Psalm 116   K.J. Mulder  
413   Psalm 146   K.J. Mulder  
414   Psalm   8   J. de Jong  
415   Psalm   6   P. Valk  
416   Psalm  42   L. Bourgeois, arr.K.J. Mulder  
417   Psalm  24   G. Kaspersma  
418   Psalm  34   J. v.d. Baaren  
419   Psalm 150   Cesar Frank  
420   Psalm  43   bew. F. Vels  
421   Psalm  47   W. de Boer  
422   Psalm 134   L Tuinder     
423   Agnus Dei   R. Beintema  
424   Psalm 105   Jaap J. Hunze  
425   Take my hand Lord Jesus   R.E. Gerig  
426   Er geht mit mir   J. Speitmann  
427   Hymne an Gott   M. Haydn  
428   Dankt, dankt nu allen God   Bach/J. Zwanepol  
429   Still   bew. A. v.d. Hoeven  
430   Grote God Wij loven U   Jaap J. Hunze  
431   Psalm 121   J.H Lutzel  
432   Voor de bloemen op de velden   Bizet/M. Mans  
433   Psalm 90   H. v.d. Meer  
434   Psalm 96   Y. v.d. Valk  
435   Bolen milezi   R. Simoniti  
436   Blagoslovi    
437   Witter dan sneeuw   M. Zonnenberg  
438   Drie Rusische liederen   Bew. Ton Stolk  
439   Zie de zon   Verdi/M. Mans  
440   Stay with me (Herders in het veld)   Mozart/Parker  
441   De Heiland is geboren   G. Kaspersma  
442   Stille Nacht (Nederlands)   Gruber/Muller  
443   Jezus, Uw gwboortefeest   H. Hoeve  
444   Elenka   arr. H. Besselink  
445   Schwiwiti (uit Israel zingt)   F. Schorer  
446   Volgen   arr.Meindert W.Kramer  
447   De boodschap van Jezus   bew.J.Zwanepol  
448   O,praise ye the Lord   arr.Joh.W.Pots  
449   Liefde     ? ?  
450   Geef de Heiland   arr.H.Zwart  
451   Soon and very soon   Andre Grousch/K.J.Mulder  
452   Hoort hoe God   tekstH.Jongerius/Muz.P.Soorsma  
452   Psalm 8 (uit Jesus Christ Superstar)Heer Almachtig God   Muz.P.Soorsma  
454   There in a stable   muz.P.Soorsma  
455   God is so Good   traditionel.Bew.W.Valkema  
456   Gott grüsze dich   arr.John Zuidema  
457   Amin   aangepast aan origineel  
458   U zij de glorie (muz.F.G.Händel)   arr.J.Zwanepol  
459   k Heb gehoord van die stad (Russ.Volksmelodie)   arr.J.Zwanepol  
460   Majesteit   J.Hayford  
461   Aan des Heilands voeten (geb. op Joh:20:1-18)   Ph.Paul Bliss  
462   Thanks be to God   Stanley Dickson  
463   The church in the wildwood   Jan de Graaff  
464   Psalm 150   Jan Zuidema  
465   God is mijn licht   Jan Zuidema  
466   Wie gross bist Du   Jan Zuidema (bew)  
467   Sta op! Een morgen ongedacht   M Vulpius  
468   Avondgebed   Heinrich Pfeil  
469   Gaude Mater Polonia   G.G.Gorczycki  
470   Grüss dich, mein Südtirol   Alfons Uhrhahne  
472   Spasi Gospodi   Peter I Tsjaikovsky  
473   Gebed om vrede   W. v Hemert Bew: Kl Withaar  
474   De Tien Geboden   Meindert W Kramer  
476   Ik zie een poort wijd open staan   MS Bromet  
477   Boedy imja hospodnje   ??  
478   Nocoj Pa Oh Nocoj   Fr. Venturir  
479   Gebed om vrede   CM von Weber Bew. Jan Evertsen  
480   Ja das ist unser Leben   Joh. Schammel Bew. G Anton  
481   Abend wird es wieder.   Chr Rinck Tekst HH von Fellerseben
482   De hemelen juichen   J Haydn  Tekst/Arr W v Galen  
483   Schuil maar veilig   Fr Deubel Arr M Zonnenberg  
484   Seh' ich die Berge   Willy Appermont  
485   I'm feeling fine   Mosie Lister  
486   Vrede op aarde   Muz. L vd Leeden Arr Harry Koning
487   Hoor je de trompetten   Muz/Tekst JW Petterson Theo Brando
488   God and God alone   Ph Mc Hugh   Arr J v Ens  
489   Paas intrada   Mans  
490   Er is een heuvel, ver van hier   Muz Stebbing  Arr A. Kortleven  
491   Dich, Herr will ich loben   Hellmut Mueller  
492   Da kann man nur danken   Hellmut Mueller  
493   Het donker voorbij   Jan Swager   Bew A Breukhoven  
494   Heer, wij staan nu hand in hand   Tekst J Draper Arr J.Mulder  
495   Er is een God die hoort   Tekst Pel  Bew J de Graaff  
496   Vater im Himmel   Helmut Mueller  
497   Meine Stärke und mein Lied   Helmut Mueller  
498   Bevor der Tag erwacht   Helmut Mueller  
499   Abendgebet   Helmut Mueller  
500   Ich lasse dich nicht   Hellmut Mueller  
501   Der Frühling ist da   Hellmut Mueller  
502   Born in Bethelem   Randy Vader  Arr J.Harrison  
503   Eens in de nacht   Tekst Kasper Haar Arr Harry Hamer
504   Alta trinita beate   Hans Teichman  
505   Zoals ik ben   WB Badburry  
506   Liefde, door geen mens te meten   Bew JC v Cimmenaede  
507   Canadees volkslied      
508   We'll meet again      
509   Over heel de wereld   Muz:J.vd Waart  ; Tekst Kieke Walstra
510   k Ben reizend naar die stad   Tekst: Leger des Heils Arr. Joh.W Pots
511   Leise rieselt der Schnee   Muz/tekst: Ed Bel   arr. Hans Teichman
512   Süszer die Glocken nie klingen   Muz/tekst: Ed Bel   arr. Hans Teichman
513   My Lord what a morning   ??  
514   ZZZ Nog  invullen   ??  
515   Just a little talk with Jesus   arr. G.M. Veldman  
516   Santo   arr. Tore W. Aas  
517   You raise me up   arr. Frans Kocx  
518   Dobrei Noc   ??  
519   Kent gij mijn dierbre Jezus niet   Tekst MA Alt arr. BD Ackley  
520   Das kleine Jesukind   ??  
521   ZZZ Nog invulleen   ??  
522   U bent alles Heer   Bew. Martin Zonnenberg  
523   Wij knielen voor uw zetel neer   Liedboek 231  
524   Looft de Heer gestadig   Tekst Ps 107 Muz: Andre v Vliet